Atletika do škol

ŠTAFETA

Konec ledna Základní škola Františka Horenského z Boršic zakončila štafetou. Symbolicky šlo o předání štafety z prvního pololetí do druhého. V hodinách tělesné výchovy postupně došlo k předání štafetového kolíku téměř ve všech třídách. Největší pozdvižení udělal samotná štafetový kolík. Protože naše štafetové kolíky jsou hezky barevné, sváděli o ně žáci snad v každé třídě souboj.  

A teď k samotné štafetě. Na začátku hodiny, proběhlo zahřátí formou hry, kdy se hrála honička ve vymezeném údolí a děti si předávaly „babu“ dotykem pěnového míčku. Už zde docházelo k předávání pomyslné štafety. Poté docházelo k obměnám hry.

Následné rozcvičení probíhalo ve dvojicích za občasného využití štafetového kolíku. Poté jsme spolu s žáky dali dohromady základní informace o štafetě. Nejprve se děti učily držet štafetový kolík, poté si ho zkoušely předat jen na místě ve dvojicích, poté v chůzi zase jen ve dvojicích a poté teprve následoval běh. Následně došlo k vymezení předávacího území, tady ve většině tříd nastal problém, protože děti, co měly štafetu přebírat, stály většinou až do předávky na místě, jako by tam byly přilepené, ale po několika opakováních nakonec všichni pochopili, kdy vyběhnout a jak předat kolík v pohybu. Na závěr byla vytvořena družstva (většinou po 4, jinak dle počtu žáků), která soutěžila proti sobě.

Závěrem bych chtěla říct za sebe i za žáky, že štafeta je u nich určitě oblíbenou atletickou disciplínou a až se oteplí, určitě si to zopakujeme venku.

Jednotlivá cvičení byla přizpůsobena věku, schopnostem a dovednostem žáků v jednotlivých třídách.


Za základní školu Františka Horenského Boršice

Mgr. Veronika Sedlářová, učitelka TV

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz