KET for School - neoficiální jazyková zkouška žáků 9. ročníku

výsledky, popis, tabulka

Žáci devátého ročníku stejně jako už v několika předchozích letech měli možnost si vyzkoušet, zda dosáhli požadované jazykové úrovně na konci základního vzdělávání. Každý žák by měl odcházet s úrovní A2 v rámci evropského jazykového rámce. A právě zkouška KET for Schools dokáže odhalit, zda žák této úrovně skutečně dosáhl. Skládá se ze tří velkých částí: čtení a psaní, poslech, řízený rozhovor ve dvojici. Oficiálně se zkoušky skládají na British Council (např. v Olomouci) a platí se za ně určitá finanční částka. My však máme možnost si ji neoficiálně vyzkoušet i na naší škole, což se také jeden červnový pátek stalo. Výsledky (pouze s kódy žáků) naleznete v příloze. Zkoušku se podařilo splnit pěti žákům z devíti zúčastněných, což jen poměrně slušný výsledek.

Děkuji žákům za jejich zodpovědný přístup a přeji nejen jazykové úspěchy v dalším vzdělávání.

Mgr. Radim Zapletal

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz