O škole

Název a sídlo příspěvkové organizace:

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540, 687 09 Boršice

IČO: 75023547  

DIČ: CZ75023547 (nejsme plátci DPH)

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikátor zařízení (RED_IZO): 600 124 355

IZO: 102 731 845

Bank. spojení: KB, č.ú.: 86-3952730207/0100

Zařazení do sítě škol: 2. 2.1996


Název zřizovatele:

Obec Boršice, okres Uherské Hradiště

687 09 Boršice

IČO: 290823

Právní forma: obec

Horní škola (2. stupeň)

Dolní škola (1. stupeň)

7 Obecné informace

  • Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, je úplnou základní školou.

  • V letošním školním roce 2018-2019 navštěvují základní školu žáci převážně z Boršic, ale také ze Stříbrnic, Medlovic a Tučap. 

  • Žáci základní školy jsou rozděleni do jedenácti tříd.

  • Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou to dvě třídy a ve zbývajících ročnících po jedné třídě.

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.

  • Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks, oboustranná 2 Kč/ks

  • Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks, oboustranná 8 Kč/ks

  • CD - ROM 15 Kč/ks

  • Cena za 1 hodinu práce 100 Kč

  • Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky