Olympiáda z českého jazyka - průběžné výsledky


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Školního kola olympiády se mohou zúčastnit pouze žáci

8. a 9. ročníků.

Olympiáda proběhne na ZŠ Františka Horenského

v následujících termínech:


19. 11. 2018, 7:00 – 8:00, jazyková část

26. 11. 2018, 7:00 – 8:00, slohová část


Do okresního kola postupují 2 žáci s nejlepším počtem bodů.

Žáci mohou dobrý výsledek uvést na přihlášku na SŠ.


Průběžné výsledky:

MAX. GRAMATIKA - 30 b

Č.

GR

SL

=

64

22,5

16

38,5

20

17,5

18

35,5

96

17,5

17

34,5

12

14,5

14

28,5

6

13,5

13

26,5

2

12

15

27

666

11,5

14

25,5

666666

10

19

29

8

10

12

22,5

23

9,5

13

22,5

89

8,5

12

20,5