Otevírání nové stezky lovců mamutů

22. září 2017

Minulý pátek měli naši žáci společně s jejich třídními učiteli jedinečnou možnost zúčastnit se slavnostního otevření nové stezky lovců mamutů v Boršicích. Všichni účastníci se na jedno dopoledne stali součástí výletu do minulosti, do období tzv. moravského gravettienu. V místech dnes nazývaných jako Chrástky a Nadhorky byli před 30 000 lety usazeni lidé, kteří lovili mamuty ale i další dnes již vyhynulá zvířata. Jejich způsob života, kultura a zvyky byli součástí povídání během působívé exkurze a my můžeme být právem hrdí, že se tato historická stezka nachází přímo v Boršicích.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

fotografie pana Ryšavého