OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Pátek 30. dubna 2021

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Kordulou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, platném znění rozhodla takto:


Vyhovuje se žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Základní škole Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace uchazečům s přidělenými registračními čísly:

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz