Píšu povídky, píšu básně...

Slavnostní vyhlášení literární soutěže 17. 6. 2019

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mi krásně - tak zněl původně celý název literární soutěže, když jsem se jí účastnila ještě já jako žákyně základní školy. O to větší byla moje radost dnes, kdy slavili velký úspěch žáci ze ŽŠ Františka Horenského.

V lednu 2018 jsem odesílala do soutěže Píšu povídky, píšu básně celkově 9 prací, které jsem vybrala z celkového počtu 47 prací žáků druhého stupně. Letošní téma soutěže bylo Já a můj hrdina a musím uznat, že to bylo téma pro žáky zajímavé. Všechny práce, které byly do soutěže odeslány, byly opravdu na vysoké úrovni a jejich autoři si zaslouží velkou pochvalu.

Z osmé třídy se soutěže zúčastnili: Simona Vavřiníková, Simona Polášková a Vojta Grebeň. Ze sedmé třídy byly do soutěže odeslány práce žáků Jakuba Gajdoše a Tadeáše Rady, z žákyň se mezi výběr dostaly Aneta Martináková, Denisa Železníková, Šárka Kmentová a Ivana Múčková. Kdyby bylo na mě, ocenění by patřilo všem těmto devíti mladým literátům.

Moc šikovné byly také tři žákyně 3. třídy, které vybrala paní učitelka Vavrušová. Na dnešní slavnostní vyhlášení jsme jeli všichni společně. Vyhlášení proběhlo v sále kina Hvězda, které bylo skoro naplněno žáky z celého okresu. Vše zahájil v 10:00 koncert flétnistek ze ZUŠ Slovácko.

Je to až neuvěřitelné, že z celkových 230 prací se 4 naše práce umístili a odnesli si pomyslné „literární medaile“.

V 1. kategorii – próza 1. – 3. třídy, si krásné 2. místo odnesla Beatka Martináková z 3. třídy se svou prací Já a můj hrdina.

Ve 3. kategorii – próza 6. – 7. třídy, si odnesla 2. místo Denisa Železníková s prózou Profesor Noel Fitzpatrick a Jakub Gajdoš byl oceněn čestným uznáním za svou prózu S Honzou Kopeckým na Barum Czech Rallye, oba jsou žáky 7. třídy.

Ve 4. kategorii – poezie 8. – 9. třídy, byla oceněna Simona Vavřiníková z 8. třídy se svými dvěma básněmi Matka a Otec.

Žákům diplom a dárečky předal sám ředitel knihovny B.B.B. Radovan Jančár. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana vydala všechny umístěné práce ve sborníčku Píšu povídky, píšu básně… a Ex libris 2019, který je k půjčení v naší školní knihovně nebo zde online.

Velké poděkování patří všem žákům, kteří si s prózou či poezií dali práci. Všechna jejich díla byla zajímavá. Všem oceněným upřímně blahopřejeme. Podívejte se dona školní zoneramu do fotogalerie, jak jim to na jevišti slušelo, případně i na oficiální fotografie a zprávu z celé akce, které najdete na stránkách knihovny B.B.B.

Moc děkujeme Knihovně B.B.B. a festivalu Hradišťské sluníčko za to, že dokazují, že literatura v dnešní počítačové době neumřela, ale že v dětech stále dřímá kreativní literární duch. Jsme rádi, že v nich můžeme lásku k literatuře společně probouzet. Už se těšíme na další ročník soutěže Píšu povídky, píšu básně.


Mgr. Hana Jurásková

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz