Podzimní výlet do Prahy

24. - 26. 9. 2018, 7. - 9. ročník

První podzimní dny jsme s žáky 7., 8. a 9. ročníků přivítali netradičně třídenním výletem do Prahy. Ptáte se, jak je možné, že se můžeme hned po zahájení školního roku vyrazit vzdělávat mimo budovu školy? Poděkování za tuto příležitost patří programu Paměťové instituce, který naší škole už druhým rokem v pořadí přispěl finance na podporu vzdělávání. A my jsme této možnosti s radostí využili!

Naše cesta začíná u Obecního úřadu v Boršicích, kde už před 9. hodinou ranní nastupuje do autobusu vzorně připravených 43 žáků druhého stupně. Paní učitelky naposledy počítají všechny účastníky a vyrážíme k hotelu Starý pivovar. Přijíždíme sice o 2 hodiny dříve, než bylo v plánu, ale i tak se paní recepční nakonec podaří všechny ubytovat. V pokojích má každý i televizi, ukazuje se však, že na některých z nich není možné naladit jediný český program. No co, alespoň se žákyně 8. ročníku procvičily v němčině.

Poté, co se vybalíme a chvíli si odpočineme, přejíždíme tramvají i metrem k nové budově Národního muzea, kde nás čeká první vzdělávací program – Archa Noemova a zvířata nad propastí. Paní průvodkyně není sice nejzdatnějším řečníkem, ale i tak je velmi zajímavé vidět na vlastní oči tolik zástupců vymírajících druhů zvířat.  S překvapením zjišťujeme, že zvířata jsou do Národního muzea dodávána přímo z pražské zoologické zahrady. Na konci výstavy se zdržujeme i v zábavném koutku, kde poslepu poznáváme srst zvířat, vyplňujeme pracovní listy a řídíme počítačově ovládanou Noemovu Archu. Po rozchodu na večeři jsme všichni utahaní, vyfoukaní prvním chladným větrem, a tak se vracíme na ubytovnu. Po odpočinku nás totiž čeká ještě společenský večer plný aktivit a her.

Druhý den našeho výletu zahajujeme královskou snídaní, kde si z bohatých rautů vybere to své každý z nás. Po 8. hodině nasedáme do autobusu a jedeme do nedalekých Lidic - smutné vzpomínky na utrpení obyvatel vesnice vyhlazené 10. 6. 1942 německými nacisty. U památníku musíme počkat venku, kde se ranní teploty nepřehouply nad 5 stupňů, a tak jsme nakonec rádi, že naše prohlídka začíná v teple muzea. Poté, co zhlédneme dobové fotografie před neštěstím, dopisy dětí oddělených od svých matek a videa s rozhovory pamětníků, beze slova se setkáváme před budovou s paní průvodkyní, která nás s velmi poutavým výkladem provádí po tom, co zbylo z vesnice Lidice. U pomníku lidických dětí zástupkyně 9. ročníku položila smuteční květiny. V nových Lidicích jsme navštívili zachovalý domek č. 116. Po obědě v místní restauraci jsme zjistili, že paní Věra Stehlíková, která nás domkem provázela, je dcerou jedné z matek odvezených z Lidic do pracovních táborů. Po návratu do Prahy si prohlédneme Staroměstské náměstí a žáci mají 3 hodiny rozchod na prohlídky, nákupy a večeři. Bohatý den zakončujeme opět zábavou - společenským programem, který tentokrát vymýšlí sami žáci.

Poslední den snídáme s už nabalenými kufry a odjíždíme autobusem k památníku Vítkov. Výstup nahoru všichni statečně zvládají. Paní učitelka Vlčková situaci řeší po svém a na kopec přijede slavnostně policejním autem, které jí zastavilo, když projíždělo okolo. Od 10:30 nás čekají dva vzdělávací programy. Pro 7. ročník je připraven program Příběh památníku, při kterém žáci pracují v badatelských skupinách. Žáci si vytáhnou lístečky se jmény, podle kterých vytvoří badatelské skupiny. Každá ze skupin dostane složku s materiály (fotkami, texty, otázkami). Po určitém čase žáci prezentují své poznatky a na konci vytváří tzv. živé obrazy. Během prezentací nás pan průvodce vodí po místech v Památníku, které se k postavám váží. Na 8. a 9. ročníky čeká pan průvodce, aby je provedl jejich programem Legionáři a vznik Československa. Žáci během programu vyplňují pracovní listy a seznamují se s obdobím konce války a vzniku první republiky. Vidíme hrob neznámého vojína i slavnostní síň, ve které probíhají armádní ceremoniály. Všichni se díky ochotným průvodcům dostáváme i na úplný vrchol památníku s vyhlídkou na celou Prahu. Tímto pohledem se s hlavním městem loučíme a vyrážíme plni dojmů směrem k domovu.

Všem žákům děkujeme za zapojení do programů, aktivitu při vymýšlení her a dochvilnost. Doufáme, že jste si výlet naplno užili.


Fotogalerie zde

                                                                                                                                                                              Hana Jurásková