Pololetní hodnocení žáků

Pondělí 25. ledna 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře přetrvávají i poslední vyučovací den prvního pololetí - 28. ledna 2021, ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Výpis z vysvědčení bude naše škola předávat žákům 3. - 9. třídy i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Žáci 1. a 2. ročníku obdrží své výpisy z vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna během prezenční výuky.

Naše Základní škola Františka Horenského v Boršicích sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení žákům i jejich zákonným zástupcům přes webovou aplikaci Bakaláři. Najdete ji na našich webových stránkách http://www.zsborsice.cz/uvod v záložce ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Po jejím rozkliknutí a zadání správného přístupového jména a hesla, které jste dostali od třídních učitelů svých dětí. V případě ztráty nebo zapomenutí hesla nebo jména se písemně obraťte na pana učitele Dudu (koordinátora IT) v.duda@zsborsice.cz s požadavkem na vygenerování nových přístupových údajů.

Dále již postupujete do složky KLASIFIKACEPOLETNÍ KLASIFIKACE (viz přiložený návod).

Pololetní hodnocení žáků bude zveřejněno ve čtvrtek 28. ledna od 8:00 !!!

V pátek 29. ledna neprobíhá prezenční ani distanční výuka – POLOLETNÍ PRÁZDNINY. Přerušena je i činnost školního klubu a školní družiny.

V případě dalších dotazů se informujte u třídních učitelů svých dětí.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz