Povolání nanečisto II.

Je projekt naší Základní školy Františka Horenského v Boršicích, který by měl našim žákům umožnit lépe se rozhodovat při volbě dalšího studia nebo budoucího povolání.

Naším cílem je

  • žáky motivovat k větší rozvaze při rozhodování "Co dál po základní škole?",
  • žáky informovat o různých možnostech na trhu práce,
  • žákům umožnit vyzkoušet si na "vlastní kůži" pracovní proces ve vybraných firmách,
  • žáky vést k větší odpovědnosti při výběru budoucího povolání a s tím související i další vzdělávání.

Povolání nanečisto navazuje na projekt, který jsme započali v minulém školním roce 2017/2018, na kterém jsme spolupracovali s vybranými firmami z regionu. (BD Sensors, Alucast, RayService, Varmužova pekárna, Kovářství Kučík, Okrasné dřeviny Jalubí, Mateřská škola Boršice, Komeční banka, Hutní projekt Frýdek-Místek, Hotel Grand, Centrum slováckých tradic a arecheoskanzen Modrá.) Touto cestou bych rád jmenovaným firmám ještě jednou poděkoval za vstřícný přístup.

V letošním roce pokračujeme ve spolupráci se SŠPHZ v Uherském Hradišti, která nám umožnila v rámci tohoto projektu vytvořit tzv. minipodnik. Dalším hlavním partnerem je Mgr. Sylva Štěpitová a firma VISC, která nám pomohla vytvořit dotazníky, které lépe profilují naše žáky pro výběr spolupracujících firem. Nedílnou součásti je i osobní pohovor a spolupráce s třídními učiteli těchto žáků, kteří nám pomohou dokreslit charakterové vlastnosti. Průvodcem během návštěv bude náš pedagog Mgr. Vlastimil Kamrla, který je bude touto nelehkou cestou přípravy na "dospělý" život doprovázet.

Věřím, že cesta, kterou jsme zvolili je správná a našim žákům usnadní mnohdy složité rozhodování: "Co dál?"

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy a autor projektu

Odkaz na stránky firmy VISC - kariérové poradenství


Aktuality z návštěv jednotlivých firem

Základní škola speciální Uherské Hradiště

před 6 dny, 12.12.2018

Pro mnohé velké poznání

Číst celý článek

Kovostel Staré Město

před 20 dny, 28.11.2018

Naše první návštěva v "novém cyklu"

Číst celý článek