Školní družina

Poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně naší školy, kteří projeví o práci ve ŠD zájem

V letošním školním roce 2017/2018 máme otevřené 2 oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Petry Bublákové a Mgr. Barbory Lukůvkové.

Školní družina:

  • Poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně naší školy, kteří projeví o práci ve ŠD zájem.
  • Přispívá k cílenému ovlivňování volného času dítěte, omezuje nahodilost a stereotypnost ve volbě námětů.
  • Zajišťuje širší návaznost na školní výuku, aniž jsou opakovány postupy a činnosti, které děti znají z vyučování.
  • Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
  • Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí.
  • Pomáhá překonávat jejich handicapy a má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů. U dětí rozvíjí osobní i sociální kompetence zábavnými formami.
  • Základním prostředkem ŠD je hra, založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje jejich vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Kontaktní informace

U hřiště 540, ​68709 Boršice
tel.: +420 576 514 000

Petra Bubláková
vychovatelka školní družiny
email:  p.bublakova@zsborsice.cz,

Mgr. Barbora Lukůvková
vychovatelka školní družiny
email: ​b.lukuvkova@zsborsice.cz

Co je nového?