Školní klub

Školní klub

Kroužky školního klubu jsou bezplatné. Schůzky probíhají na dolní škole, šachový kroužek v klubovně na kulturním domě.

Letos si žáci naší školy mohou vybírat z těchto kroužků:

Název oddělení

Šachy

TOM - turistický oddíl mládeže

Sborový zpěv

Vedoucí

Ing. Stanislav Volčík

Helena Doubravová

Mgr. Lenka Janíková

DDM Šikula

Kroužky jsou zpoplatněné. Schůzky probíhají na dolní škole. První schůzky začínají v říjnu.

Keramický kroužek

Kroužek hry na kytaru

Bronislava Krystová

DiS. Radka Ondrejková

Kroužky.cz

Kroužky jsou zpoplatněné. Schůzky probíhají ve volnočasovém centru a na dolní škole. Kroužky budou otevřeny podle počtu zájemců, zákonní zástupce budou informováni organizátory kroužků.

Bojové sporty a sebeobrana

Florbal

Vědecké pokusy