Stěhování dolní školy aneb akce "Kulový blesk"

Pondělí 29. června 2020

Naši žáci si již v pondělí 29. června užívali zasloužené prázdniny, což ale neplatilo pro všechny zaměstnance naší základní školy. Na tento den byla naplánována akce označená po vzoru nezapomenutelného českého filmu „Kulový blesk“. Naším cílem bylo vystěhování veškerého vybavení tříd prvního stupně na dolní škole do jejich nových prostor. I přes nepřízeň počasí se celá akce povedla a my i naši žáci se mohou těšit, že nový školní rok 2020/2021 zahájíme na jiném místě. Samozřejmě jde pouze o dočasné umístění z důvodu zahájení výstavby nové školy. V rekordním čase 5 hodin se nám všem podařilo přestěhovat cca 140 židlí, 70 lavic, desítky skříní a nespočet různých pomůcek nebo ostatního vybavení jednotlivých tříd. Musím pochválit všechny kolegy a kolegyně i provozní zaměstnance za jejich úžasné nasazení na hranici svých fyzických možností. Velké poděkování patří i pracovníkům obce Boršice a všem tatínkům našich žáků bez kterých bychom samotnou práci určitě nezvládli. Nezapomeneme na jejich dobrý skutek a podporu naší základní školy. Děkujeme panu Kecovi, Doubravovi, Frýbortovi, Dědičovi, Zemánkovi a dalším, kteří se do naší akce zapojili.

Obrovská vlna solidarity a podpory všech zúčastněných mi jen potvrdila, že lidem v Boršicích není dění kolem základní školy lhostejné a když je potřeba, dokáží táhnout za jeden provaz, zaměstnanci školy, zástupci obce i rodiče.

A tak by to mělo být.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2020 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz