Tonda Obal na cestách

Třídění odpadu

Tonda obal na cestách

V pátek 14. června 2019 se konala na naší škole beseda s názvem „Tonda obal na cestách“.

Tato beseda se věnovala problematice třídění odpadu. Tuto besedu pořádá firma Ekokom a cílem je seznámit žáky s tím, jak správně třídit odpad, co se děje s roztříděným odpadem a co se z něj následně vyrábí.

Žáci se dověděli, že odpady zatěžují životní prostředí, zejména plasty, které se poslední dobou katastroficky dostávají až do oceánů, kde působí velké problémy všem živým organismům. Mnoho věcí lze použít opakovaně vícekrát, například sklo, železo, papír. Z bioodpadu v domácnostech se dá vyrobit velmi kvalitní kompost. Správným tříděním odpadu se šetří nerostné suroviny, ze kterých se vyrábí spotřební zboží. Z recyklovaných surovin se vyrábí hodně výrobků, které běžně používáme. Nejlépe je nevytvářet vůbec žádný odpad a nebo jeho množství co nejvíce zredukovat.

Tato beseda byla velmi poučná, žáci by měli být více uvědomělí při třídění odpadu. Snad se zamyslí nad dalším osudem naší planety a také nad tím, že každý tuto budoucnost můžeme ovlivnit.

Ing. Ivana Přikrylová (koordinátor EVOO)

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz